کلاس آخر

یک کلاس مانده است و آن آخرین نگاه خداوند است.

پیامبرانِ مریخی

باورِ بعضی از چیزها سخت است

مثلا بروی مریخ بعد بیایی زمین و در کمال پرویی بگویی:

«من پیامبر هستم»

بیشتر از این حرف زدنم نمی آید.

خدای خوبم

خدای خوبم

دعا می کنم که هوای خوبی هایم را داشته باشی

هوای برادرانم را

هوای دوستانم را

هوای پاک بودنم را

خدای خوبم

گاهی که حس می کنم تنها هستم تو بیا پیشم

نوازشم کن، مهربانم کن.


خورشید

از قصر که دور می شوم

خوب تماشایت می کنم

تو آن خورشیدی

که هیچ پادشاهی به وصلت نمی رسد.

ملکه ی من

پادشاه نیستم

نان مختصری دارم

امّا،

ملکه ی من!

می توانم

از باغِ خداوند هر چقدر بخواهی برایت اَقاقی بچینم.

تصمیم

برای کارهای که باید بکنم، دلم می سوزد؛

چون تصمیم به انجام کاری می گیرم،

بعد منصرف می شوم.

کینه

من کینه ای نیستم

ولی به من حق بدهید

کارهای بدی که دیگران در حقّم انجام می دهند

را فراموش نکنم.

در حاشیه

همیشه در حاشیه بود

باورش سخت است

سنگ به شیشه می زد

و مُدام تکرار می کرد:

«دوست دارم

که دوستم داشته باشند»

من خرکیف می شوم

اگر بفهمم که طرف دوستم داشته باشد.

آسمان

اون وقتا

که بادبادک هوا می کردم

می فرستادم آسمون

فک کنم

خدایی تر بودم

چشام همش به آسمونو بادبادکه بود

میخام

بازم مث اون وقتا، بادبادک دُرس کنم

بفرستم آسمون

نگاش کنم.

جنگ جهانی سوم

عزیزم

وقتی به تو فکر میکنم

تمام وجودم درهم می پیچد

به گمانم

جنگ جهانی سوم

به خاطرِ اَخم تو باشد.

هفت مَن

«

سه سال از مرگِ پدرش گذشته بود

مادرش به اصرارِ خانوداه اش دوباره ازدواج کرده بود

علی سیزده سال دارد

او با عمویش عباس زندگی می کند.

»

تقریرِ مویزه ی ایّام، مثنوی هفت مَن می طلبد

اَختران بالا دست، کام دهِ دیگرانند

من نفرینِ دُنیای ام عالَم گیر است

دستگیرِ پا منبری را پا می کوبم.

مریم

یک پسر بود

عاشق یک دختر شد

چندتا گُل خرید

خواست به دختر بدهد

مادرش فهمید

گفت:

برای کی گُل گرفتی؟

پسر خواست طفره برود

مادر گفت تا نگویی، اجازه ی رفتن نداری!

پسر همه ی داستان را تعریف کرد

مادر به پسر گفت:

این گُل ها را به من بده و به جایش چندتا گُلِ مریم بخر!

پسر گفت:

چرا؟

مادر گفت:

خواهی فهمید.

دُرِشکه

داد می زد

امّا دادش مانده بود

بیچاره قیّم نداشت

خواهرش رقاص بود

هفت خط

مجلسی نمی پوشید

پاشنه کوتاه گز می کرد

کوپنی نبود

سخت جَلدِ بامِ کسی می شد

وقتِ دانه پاشی بود

روزی گداها بذرِ بی صلاح بود

نفت هم می فروختند

""" وقتِ درو، برکت، مکانیکی بود

پرنده پر نمی زد

تخته کرده بودند

کارخانه ی دفن و کفن به راه بود

پیتِ حَلبی نشانِ شهر بود

کلانتر، گری کوپر نبود """

پیرزن ها غر غر می کردند

یکی می گفت:

کشورها زور کردند

من نگرانِ آب و هوای شهر بودم

کنارِ جاده ماشین سنگین می فروختند

وقتِ رقاصی شد

دختر آمد

سوارِ دُرشکه شد، رفت.

آب، خاک

من از کسی که با آب، بازی می کند

و با خاک، مجسمه می سازد

انتظار چندانی ندارم.

ایستگاه آخر

رفت

آمد

رفت

آمد

رفت

آمد

عقربه ی عمر

و من در ایستگاهِ آخر، منتظر رحمتِ خداوندم

دو راهی

و تو راه می روی

در یک جاده

بعد به یک، دو راهی می رسی

که در هر یک از آن راه ها، یک تابلو نصب کرده اند

روی یکی از تابلوها، نوشته اند، خدا

و روی آن دیگری، نوشته اند، نان

و تو نان را انتخاب می کنی

چون می ترسی راهی که به خدا می رود، نانی در آن نباشد.

طلوعِ نرگس


عیدتون مبارک دوستان مهربانِ کلاسِ آخردر می زنند!

باغچه از خواب بیدار می شود

آبِ حوض خندان می شود

آسمان سلام می کند

بیا کمی حرف بزنیم!

عشق را بی تاب کنیم!

شاید میان عشقمان نرگسی طلوع کند.سفر
ای مرگ!

ای بهترین یار من!

اسبت را زین کن

من آماده ی سفرم.
ذخیره طلایی

عزیزم

چند بازیکنِ ذخیره دارم

می خواهم وارد بازی کنم

مراقب نفرات اصلی ات باش

ذخیره ی من طلاییست.

مناره

کذا، کذا کردن

کارِ درستی نیست

من بالای مناره بودم

به یک باره،

مُطرب بانگ برداشت:

دوستان!

هیهات مگویید

کتابِ رَجم مخوانید

زُهره ی حافظ در طرب آمد

ای مدّعیان!

حوادثِ روزگار مُنکراتِ دَمِ دستی نیست.

آزادی، عدالت

من از تمامِ قانون گُذارانِ دنیا،

نمی گویم، متنفرم

بلکه

کینه ای هزار ساله دارم

چون همگی آن ها دَم از قانون می زنند

ولی هیچ یک، برای بشریّت نه آزادی به اَرمغان آورده اند و نه عدالت.

سطل

برای کاری رفته بودم پیشَش

تا رسیدم

سریع بدون تلف کردنِ وقت،

مُچاله ام کرد

و در سطل زیر پایش اَنداخت؛

چیزی نگفتم

فقط آهسته،

زیرِ لب، غُرولُند  آمدم:

خر خودتی!

خواستگار

دختر، دوستش داشت

پسر هم دختر را دوست داشت

آمد خواستگاری؛

بعد از چند روز، قرار بود جواب بنده ی خدا را بدهند

ولی پدر چیزی نمی گفت؛

تا اینکه دختر، دل به دریا زد و گفت:

پدر جان!

خواستگارم، پسرِ طلعت خانوم چه شد؟

پدر گفت:

گدا گُشنه بود

دَکِش کردم، رفت.

تحریم

کافی است

یک بار

فقط یک بار

اجازه بدهی

با تو تجارت کنم

مالیات بر ارزش افزوده ام

یک بوسه است

می ستانم؛

بعد با خیال راحت می توانی مرا تا ابد تحریم کنی.

خیلی مردی

چند وقت پیش آمد

گفت:

فکر نکن خیلی مردی!

بعد رفت،

امروز پیدایش شد

گفت:

تو مردِ خوبی هستی

ولی حیف که نمی توانم عاشقت شوم.

ماه من

من با خورشید،

آشنایی دیرین دارم

ای ماهِ من!

وقتِ طلوعش که می شود

دعا می کنم

که دیرتر بیاید.

ای گل!

ای گل!

با کدامین عطر بشناسمت؟

بوی تو را گم کرده ام؛

من فکر می کنم

خداوند در آفرینشِ تو

از تمام گل ها، عطرگیری کرده است.

بابا

وقتی بچه بودیم

یادمون دادن بگیم:

بابا آب داد

بابا نان داد

بزرگتر که شدیم

یادمون رفت که

بابا چیا بمون داد.

سفر و دودِ سیگار

من که به خودی خود، رنجِ سفر می کشم؛

تو چرا سیگارت را خاموش نمی کنی؟

کشیدنِ این همه مصیبت کم نبود؛

داری دردِ دیگران را هم دود می کنی؟

عزیزم

نگران نباش!

هر چقدر هم بکشی من حساب می کنم.

سایه

برای بارِ اوّل که دیدمَش، دلم لرزید؛

بی اختیار به دنبالِ ردِّ پایَش رفتم،

"" بیشتر دلم لرزید؛ ""

قدم هایم را با قدم هایَش یکی کردم،

""" سایه اش شدم؛

نگاهی به من کرد، گفت:

من از سایه بیزارم. """

نتیجه تصویری برای سایه دختر

آه.. زندگی

پاهایم درد می کند؛

چشم هایم درد می کند؛

دست هایم درد می کند؛

- و مگسی موزی روی انگشتم نشسته است و دارد دنبال روزیی کذایی اش می گردد

در روزگار، درد است

و اگر درمانی هم باشد، درد را، بیشتر می کند؛

امّا، این دردها به کنار؛

وای از روزی که دل به درد آید!!!!!

آه.. آه..

و چه حقیر است زندگی در آهِ من.

برگ، آب

من، با کسی که

به سَبُکی یک برگ زندگی می کند

و همانند آب جاری می شود،

حرف هایی

برای گفتن دارم.

صلح

در این دنیا،

صلح غیر ممکن است؛

چون هر کس می خواهد

دیگری مثل خودش فکر کند.

عروس، داماد

وقتی پدرش، شوهرش داد

هفده سال داشت

اکنون هفتاد سال دارد

""" چهار دختر شوهر داده است

و یک پسر هم داماد کرده است

نوه هم دارد """

عجب!

زندگی دختران را شوهر می دهد

و پسران را داماد می کند

ولی خودش نه عروس می شود و نه داماد.

یخ فروش

چند روزی می شُد که قاطی مُرغ ها شُده بود

یخ فروشی می کرد

بعدِ ده سال سگدو کردن، تازه داماد شده بود

بی قید شده بود

خدا پدرش را بیامرزد، آدمی خوبی بود

اصغر این روزها قید نماز را هم زده بود

قرض بالا آورده بود

می گفت:

من به خُدایی که بی خیالِ دیگران است،

اعتقادی ندارم

من دیروز اَصغر را دیدم

داشت با یک بنده ی خُدایی سرِ یخ هایش دعوا می کرد.

شوخی با خدا

می خواهم

چند صباحی با خدا قایم باشک بازی کنم؛

در زمان کودکی،

روزهای رمضان، یادش به خیر!

دوستم تعریف می کرد:

برادرش برای اینکه روزه اش را بخورد

می رفت داخل یک کُمد و آنجا روزه اش را می خورد

- به هوای خودش می خواست سرِ خدا شیره بمالد -

خوب گذشت،

بزرگ شدیم،

چه کُمدهای که نرفتیم

و چه روزه های که نخوردیم

ما آدم ها عجیب موجوداتی هستیم

همیشه با خدا شوخی می کنیم

سرِ چیزهای کوچک دوست داریم دروغ های بزرگ بگوییم

و چه زود دروغ هایمان را فراموش می کنیم.

مرگ پایان من نیست

بدان!

من می روم

و تو می مانی

این رفتن

و ماندن

تقدیرِ من و تو نیست

باور نکن که مرگ پایان تو باشد

همانگونه که آغاز تو هم نیست

اگر روزی مرگ را دیدی

با او مهربان باش

مبادا او را برنجانی

چون روزی می رسد

که او میزبان تو باشد

پس با او خوب باش

و با بهترین غذاهایت از او پذیرایی کن

و فراموش نکن

که مرگ بهترین دوست و همدمِ توست

عزیزم

من با تو پیوند خورده ام

با تو زندگی ها کرده ام

و با تو آرزوها ساخته ام

اگر روزی به یادِ من اُفتادی

غُصه مخور

که من همزادِ مرگم

با مرگ زاده شده ام

و با مرگ بزرگ شده ام

و با مرگ مسافر ابدییَتم

و بدان

اگر انسانی بمیرد

من زاده می شوم

و اگر انسانی زاده شود

من بزرگ می شوم

من همانند

یک رودم

که همیشه جریان دارم

و آبم همیشه تازه است

هیچ گاه مرگ مرا باور نکن

مرگ پایان من نیست.

فرمانده

عزیزم

من با تمامِ فرماندهان جنگی نشست داشته ام

ولی

هیچکدام طرّاحِ جنگی خوبی نبودند

تو بهترین فرمانده ی جنگی؛

چشم

ابرو

لب

لبخند

می تواند تمام دشمنان را به زانو در آورد.

خاطره

جانم به قربانِ نگاهت

فدای آن چشمِ سیاهت

منم قربانی آن آهت

""" کاروانِ جنگ است و هیاهوی زندگی؛

خاطِرم خوش است که تو خاطره ی منی. """

سحر و باران

مهسا و سحر هر وقت باران می گرفت،

می دویدند در خیابان

و تا خیس نمی شدند

به خانه برنمی گشتند.

در یکی از همین دویدن در خیابان ها بود

که مهسا عاشق شد؛

و سحر تنها شد.

یک روز سحر داشت،

اشعار وحشی بافقی را می خواند

تا رسید به این بیت:

«ای که دل بُردی ز دلدار من آزارش مکن

آنچه او در کار من کردست در کارش مکن»

که مادرش صدایش کرد

مادر سحر جان!

دارد باران می بارد .

سحر طبقِ عادت قدیمی

از جایش بلند شد،

و به خیابان رفت.

محسن، پسر همسایه از خانه شان بیرون آمد

و به سحر گفت:

می توانم با شما زیر باران قدم بزنم!

سحر نگاه به خانه شان کرد؛

مادرش را دید که

داشت از پنجره با لبخند نگاهشان می کرد،

و سحر به محسن گفت:

« می توانم با شما تا انتهای خیابان قدم بزنم

به شرط آنکه دیگر اجازه ندهی باران خیسم کند. »

گپ

گُم شد آن خاطره،

              که در شب های نا آرامِ زندگی

                                   گپِ کودکانه اش مرا شاد می کرد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۷ ۸ ۹
آخرین نظرات
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث تر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan