یک کلاس مانده است و آن آخرین نگاه خداوند است.

ساعت

تو را به آغوش می کشانم

بدون آنکه سؤال کنم

در آخرین قرارمان،

چرا سرگرم عقربه های ساعت بودی؟

۵ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

قیام

 """ بوسه های عاشقانه ات باداباد

ببوسم دلِ ریش ریش فرهاد

بیستونم!

شیرینم گمشده در هیاهو

 تیشه های رزمَت کجایند،

بزم گنجه ناتمام است؛

""" من دیشب به خواب می دیدم خدا می خندید،

بر بامِ آسمان می رقصید """

تبسّم های کودکانه ام مرده اند

فرهاد ماند و بوسه های سنگی اش

فرهاد ماند و اشک های خونی اش. """

 

 """ بوسه های عاشقانه ات باداباد

ببوسم دلِ ریش ریشِ فرهاد

گویی به مرگ قیام می کند،

خسرو؛

به بینش جهان پیام می کند؛

آیا هنوز گرمی لب های مرا می شناسی؟

آیا هنوز میان سکوت قلبم،

نگاه خداوند را وقتی گفت:

بخوان می بینی؟ """

 

""" بوسه های عاشقانه ات باداباد

ببوسم دلِ ریش ریشِ فرهاد

مائیم و دل های کباب

مائیم و رسم آب و نان

مائیم و خداوند فرهاد

مائیم و ناله های زار

مائیم و رسم باداباد

مائیم و دل ریش ریش فرهاد. """

۱۰ نظر موافقین ۱
سیّد محمّد جعاوله

بی قافیه

امروز فیلم می دیدم

هری پاتر

نوحه هم گوش دادم

باسم کربلائی

یکی در انگلیس

یکی در عراق

و من،

در ایران؛

بارها سبک تر شده اند

گناه ها سنگین تر

- بداهه گویی فانتزی نود شبی است -

یکی بود، یکی نبود، نبود:

بال ها شکست؛

""" فرشته ی آرزو، کودکِ باربی است """

تکیه دادم به سقف؛

منشورِ نظم چرت می زد

یکی بانکوکی

یکی از دوشنبه گذشته بود

و غولِ چراغِ جادو میرپنج می زد

""" و من هندوانه به هیرمند زدم """

""" خاکسترِ نشینِ بوی کافورم

گردی اگر هست تکانده ام

بادی اگر هست شنیده ام

غزل گویی من، بی قافیه است """

ردیفِ شکسته

نیازی به مشّاطه ندارد

اینجا مدّعی فراوان است

""" سوت بزن

داورِ میدان های سخت! """

حریفی اگر هست،

منم

جام گردانِ خرابه های تاریخ

کاوشگرِ اقلیم های ناسوت

دلی اگر هست

مرده است

مردی اگر هست

مرده است

مرده است

مرده است.

۱۲ نظر موافقین ۶
سیّد محمّد جعاوله

قایق

""" 

هراسان از هر سو،

می رَمد

روزنِ اُمید،

بی شک

قایقی که ساخته ام

دیشب با باد رفته است.

 """

۱۳ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله

و عشق

""" و عشق چیست؟

حرفی ناگفته میان دو لب. """

۱۳ نظر موافقین ۶
سیّد محمّد جعاوله

یک قاب

و چه دلِ ریش ریشی دارد، عکاس از نیشخند ما؛

 لحظه ها در یک قاب خاطره می شوند

و دوربین همچنان یادگاری می گیرد؛

""" زندگی همچون سارقی پیر، تمام قاب های مرا ربوده است """

ای عکاسِ خاطره های شیرینم،

تو  را در کدامین خواب بجویم؟

 

۱۶ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

پایان

افسانه می سُرایم:

""" در این جشن، من غزلخوان نیستم

قصیده ی بی طالعم نانوشته در خودم دفن می شود؛

و چه حسرت باید کشید!

گل های که در باغچه ی خانه ام کاشته ام، مرده اند.

و این پایان زندگی ست """

۱۱ نظر موافقین ۲
سیّد محمّد جعاوله

یک آه

کجا بروم

تمام شاعران توشه های خود را بستند و رفتند

من ماندم و یک آه

در بغل،

 همچون خاکسترِ مردگان که در دیاری غریب سوخته است.

۱۸ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

قصه ها

بغض می کنم

نگاه به آسمان می کنم

""" دلم تنگ است """

من در کُنجی فراموش شده خواب می بینم:

""" آن قصه های عاشقانه کجا رفتند؟ """

گویی شیطان با صدایی خسته گوید:

رفتند، رفتند، رفتند ....

۱۰ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله

ترانه

خدا را شکر

یک خودکار دارم! 

ارثِ پدرم نیست

کاغذ هم دارم

این یکی هم ارثِ پدرم نیست

ولی تا دلتان بخواهد،

سادگی دارم؛

مطمئنم این یکی را از پدر به ارث برده ام

می خواهم، همین حالا، 

با سادگی پدرم، بنوسیم:

 """خانه ی عشقت آباد

ای ترانه ی غمگین من. """

۹ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

دلقکِ پیر

امشب

به یادِ حافظ 

برون آی

ای طلعتِ فرخنده پی!

که نقشِ یارم در خیال آمد

آن جامِ زُجاجی در کفم نِه

که رغبتِ ایزدی به پیام آمد

""" عروسِ این دلقکِ پیر ناقه ی صالح نبوده و نیست

خیال دوست باید تا حل این مشکل نماید. """

۱۰ نظر موافقین ۳
سیّد محمّد جعاوله

شطرنج

عزیزم

کمی شطرنج با تو حال می دهد

دستِ خودم نیست

ماتِ رُخِ توام

""" در صحفه ی عشقِ تو تمام مهره هایم سوخت می شود. """

۱۰ نظر موافقین ۲
سیّد محمّد جعاوله

پریشانی

با توام

""" آیا یادت هست

آندم که نگاهم در نگاهت می شکفت

خورشیدِ وجودم در شرق دلت طلوع می کرد

و مغربِ دلم سرگشته ی ذرّاتِ ناپیدای زمان می ­شد؟ """

""" ای کاش تبسّمِ لب­ هایت را باور نمی­ کردم

و دروغ­ هایت را خیالی کودکانه­ می­ پنداشتم

و در گذر زندگی بوسه­ هایت را به نام عشق تعبیر نمی ­کردم! """

""" ای کاش خواب­ هایم در ناکجا آبادِ قبله­ گاهِ وجودم بسان زلف­ های تو پریشان نبودند! """

امّا چه کنم، تقدیر، نیایش­ های روزانه­ ام را با پریشانی تو گره زده است.

۱۰ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله

باران

باران،

"" این ذوقِ شاعرانه هم بیکار است ""

خواستم بنویسم:

باران می بارد؛

در این گرمای طاقت فرسا

خوزستان بارانش کُجا بود!

عزیزم!

دلم خوش است

تو گاه و بی گاه بارانی ام می کنی.

۱۲ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله

جنگ

به قولِ یزدی ها؛

""" من با او جنگ نداشتم

امّا جنگی آمده بود """

مُدام تکرار می کرد،

""" آمده ام حقم را بگیرم """

گفتم:

کدام حق؟

گفت:

آغوشِ تو.

۱۲ نظر موافقین ۹
سیّد محمّد جعاوله

به نامت

من نه رُستَمم

نه هرکول

نه پادشاهی از غرب

و نه اُسطوره ای از شرق

"" عشق من!

اگر تو باورم کنی

تمام جهان را به نامت فتح خواهم کرد. ""

۱۰ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

نه عشقی، نه دختری

عزیزم

خنده هایم

مشروط شد به گریه هایم

چند صباحی،

از خانه ی عشقت جدا مانده ام

پگاهی چند گشتم و گشتم

باز به همان خانه باز گشتم

امّا

نه عشقی بود و نه دختری؛

فقط تنها در گوشه ی آن خانه،

ماده کلاغی بود

که داشت آدمیّت نشخوار می کرد.

۱۰ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

مشق

عزیزم،

راستی

مشق هایم را نوشتم

""" اولین کلمه،

اسمِ تو بود. """

۱۳ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

پنجره

کاشکی

از پنجره ی خانه تان

به کفِ خیابان نگاه می کردی!

من آن مورچه ام

که در سنگفرشِ آرزوهایت حقیر جلوه می کنم.

۱۲ نظر موافقین ۸
سیّد محمّد جعاوله

آیا

انقلاب ثانیه ها 

به گوشم آشناست

هجوم زمان به عمر من؛

من در کُنجی فراموش شده خواب می بینم

""" آیا آن غنچه ها را چیدم

آیا آن گُل ها را بویدم

""" آیا آن دوستی ها را دیدم؟

کجا نفس می کشد آن گیاهِ وحشی

که در ظلمتِ غم های من افسانه می سُراید؟

چه نابهنگام

.بارور شد نگاهِ عزیز برادر در سوگِ برادر

 

۱۰ نظر موافقین ۸
سیّد محمّد جعاوله

جزیره

تو در اِمتداد کُدام جنگ خودمختار شده ای؟

جزیره ای سرگردان،

در اُقیانوسِ ناآرام عشق؛

هر کشتی ای که به سویت روانه کرده ام

در گره ی پیشانی ات غرق می شود.

۱۰ نظر موافقین ۶
سیّد محمّد جعاوله

آدم خاکی

تو که راحت حرف هایت را می گویی

عاشقانه هایت را در گوشِ هر کس که بخواهی، می خوانی

من مشکل دارم!

مشکلم مادر زادیست؛

عزیزِ من!

قصه ی دو ناگفته در دلم غمباد می شود:

""" وقتی که مرا دیدی

و وقتی که مرا از یاد بُردی """

کجا می توانم

خاطرات مُرده ام را بیدار کنم؟

تو بگو!

کجا می توانم حرف های عاشقانه ات را بنویسم؟

عزیزم!

""" ذرّه ذرّه ی این آدمِ خاکی تشنه ی توست

بیا دوباره مرا ببین، شاید عاشقانه ای دیگر نوشتیم. """

۱۰ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

آدم ها

از آدم ها،

دلم می گیرد

آنانی که با خنده هایت می خندند

و با گریه هایت می گریند

چقدر کمند!

۱۰ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

خبر مهم

با سلام خدمت دوستان و خوانندگان محترم دروغ نوشت؛

   به استحضار می رساند در آینده ی نزدیک، تارنمای دروغ نوشت تغییر نام و آدرس خواهد داد.

۱۳ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

غیرت

برای گفتنِ بعضی حرف ها باید صبر کرد؛

بستگی به حرف دارد؛

آدم اگر حرفِ امروز را نگوید و حرف دیروز و یا فردا را بگوید، ضرر کرده است؛

باید گفت و باید خوب گفت؛

من با کسی دوست نیستم و با کسی هم دشمن نیستم؛

""" من حزبِ کفِ پا هستم؛ """

مردم چه می داند حزب چیست و یا حکومت چیست؟

فکر کنم باید با جاروی همسایه پرید؛

شاید خجالت می کشد؛

آخر فیلم خدیجه و سمانه به دست مردم رسیده است؛

""" آقای مجلس کمی با خدا باش!

آش ماش، بیرون باش، مواظب خودت باش """

گاهی در خرید روزانه، مرد منشوری می شود، زن، قانونی؛

وقتی زندگی های مستقل باب شد، اصالت هم نایاب شد؛

حرف امروز را کسی نمی گوید، همه حقوق بگیر دولت اند می ترسند اخراجشان کنند؛

امان از این مال که فتنه است، حرف حق را می گویی، می گویند سیاست ندارد؛

""" باید سیاست بازی های غربی را به غرب بسپاریم، باید رییس جمهور بازی را به غرب بسپاریم؛ """

اینجا دلیست که دل تنگِ کربلاست؛

فیلم ساخته اند، در سینمای ابتذال پخش می کنند، عاشقانه های سگ بازی را؛

من گاهی با نمازم ریا می کنم تا ربا کنم، تجارتِ خوبی نیست؛

- وقتی نماینده ی ملّت، برای عکس گرفتن با زنِ نامحرم از خود بی خود است -

وقتی باکری نیست، وقتی زین الدین نیست، وقتی جهان آرا نیست، وقتی همت نیست، وقتی صیاد نیست، وقتی..

زندگی های تختِ خوابی، زندگی های لمسی، ننگ بر این زندگی که ما می کنیم

من قانعم به یک طلوعِ خورشید،

در دشتِ نینوا  زینب (س) را می بینم، جویای حالِ عباس است

غیرت را یک نام است و آن عباس است.

۱۱ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

من یک بیکارم

امروز، روزِ تازه ای نبود؛

"" تقسیم روزی که بشود، معلوم می شود، چقدر کاسبم؛ ""

صبح را با نماز صبح آغاز کردم، واجب خواندم، شکر خدا قضا نشد،

سرِ کار نرفتم، با بیکاری میانه ی خوبی دارم

"" این روزها عمر آدمی چه زود می گذرد

نگران گذشته ام، نگران آینده و حالم زیاد تعریفی ندارد ""

کمی نهج البلاغه خواندم، کلمات قصار،

زهد چیست؟  ناتوان کیست؟ ناتوان تر کیست؟

ظهر شد، ناهار خوردم، نماز خواندم، فیلم دیدم و خوابیدم؛

عصر شد، گفتم بنویسم، نشد، گفتم شب بنویسم؛

"" بهشت را نمی توان دید تا جهنم هم راهی طولانی در پیش است؛

جهنم هم، از دیدنِ انسانِ عصرِ کنون وحشت می کند؛ ""

ایران به لطفِ مسئولانِ محترم، گوشه ای از خاکِ آمریکا شده است؛

این روزها، همه دیپلمات شده اند، دیپلماتِ بی دین،

من غروب که شد، نمازم را خواندم و دعای خیر کردم؛

به میهمانی رفتم، برگشتم و نوشتم:

دولت محترم من یک بیکارم

۱۱ نظر موافقین ۶
سیّد محمّد جعاوله

قبرس و مای بِیبی (my baby)

عزیزم قبرس آمد!

باورت کرده ام؛

من کودکِ درونم را شناخته ام؛

قیمت مای بِیبی (my baby) در بازار چقدر است؟

"" سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ ""

بله وقتِ زایمان است.

۱۴ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله

اطلاعیه

با سلام خدمت مخاطبان محترم

وبلاگ کلاس آخر به نویسندگی بنده ی حقیر آغاز به فعالیت کرد

متشکرم.

http://kelaseakhar.blog.ir

۱۷ نظر موافقین ۶
سیّد محمّد جعاوله

لطیفه

یکی خواست لطیفه بگوید،

گفت:

""" یکی آمد و رد شد؛ """

زندگی یک لطیفه ی ساده است؛

به همین سادگی:

                   یکی آمد و رد شد.

۱۳ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

پوچ

""" آدمِ گُم، همه چیز را گُم می کند؛ """

در دنیای کودکانه، یک روز با دوستان رفتیم هندوانه بدزدیم؛

حکایتِ این روزِ بشر است؛

گُم شد، تمام آرزوهای بشر گُم شد؛

بُغض می کنم، چرا زن گُم شد، چرا مرد گُم شد؟

 زن حرف مرد می گوید، مرد حرف زن می گوید؛

زنانه مردِ ما، دیگر با بالش و خواب جمله می بندد؛

""" گُم شد، تمام آرزوهای بشر گُم شد. """

 

 

۹ نظر موافقین ۳
سیّد محمّد جعاوله

خواننده

ارباب می گوید:

خدایا ما را بُکش!

""" در این طرب من خواننده ی مجلسی نیستم."""

۱۱ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

فلسفه

جهان چیست؟

مُشتی خاک.

۱۴ نظر موافقین ۲
سیّد محمّد جعاوله

دنیا

سلام!

ایجاد موضوعِ جدید،

هیچ موضوعی جدید نیست،

در این دنیا، هیچ چیزِ جدیدی نیست،

۱۳ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

فرانک و توبه ی خروسی

"" فرانک همسایه ی قاصدک بود؛ ""

خُب به من چه؟

خواستم گفته باشم؛

اصلِ مطلب:

باید همرنگِ جماعت شد،

خروس را با مرغ دستگیر می کنند، مرغ را با خروسی دیگر؛

اینجا همه دنبال همند،

باید به فکرِ توبه ی بعد از گناه بود.


۱۳ نظر موافقین ۷
سیّد محمّد جعاوله

وامِ ازدواج

""" هر وقت که می خواهم بنویسم، واژه ی خر به ذهنم می آید؛ """

زنده باد دروغ نوشت و دنیای خری اش!

زنده باد دروغ نوشت و خری که در گِل ماند؛

""" عزیزم من خرِ تواَم، وامِ ازدواجم چه شد؟ """

۱۳ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله

حوالی

خسته ام،

خوابم می آید،

دوست دارم کمی با تو گپ بزنم،

ولی خسته ام، خوابم می آید؛

در این حوالی هوا گرم است ولی دل ها سرد است

ای آسمان خسته ام، خوابم می آید؛

خوابم می آید.

۱۳ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

دانشگاه و بستنی

ترم اول: خر شناسی

ترم دوم: الاغ یابی

ترم سوم: تفاوت های الاغ و خر 

ترم چهارم: خر یابی

ترم پنجم: خر کدام است؟ الاغ کدام است؟

ترم ششم: الاغ شناسی

ترم هفتم: ویژگی های یک خر خوب و یک الاغ خوب 

ترم هشتم: چگونه خر شویم.

""" در این هوای گرم یک بستنی می چسبد. """

۱۵ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

جنگجویان

همه بنده شده اند ولی بنده ی خدا نه؛

هر کس را، سودایی در سر است و سودای من، مرگ است،

وقتی دلم می گیرد، نمی گیرد!

""" آسان می توان به جنگ خدا رفت؛ """

این روزها، همه جنگجویانِ به نامی شده ایم

امّا، سردارِ جنگِمَان جهان آرا نیست؛

ما جنگجویانِ شیطان، به جنگ خدا رفته ایم.

۱۴ نظر موافقین ۶
سیّد محمّد جعاوله

گوشی

خرِ ما از کُرِگی دُم نداشت؛

- داستان های بسیاری گفته اند و می گویند -

""" یک عدد گوشی خرید و رفت تاجر شد """

زنگ می زد، به خدا زنگ می زد

کار از اِلتماس گذشته است

- و چه خوب می توان با خدا خندید -

نخستین تجارتَش خودکار بود

- خرید و فروش می کرد -

دو سال خودکاری بود تا فرشی شد

فروشنده ی فرش شد،

سه سال فرشی بود تا گوشی شد، بله گوشی شد.

۹ نظر موافقین ۵
سیّد محمّد جعاوله

مرغداری

خروسی باید رقصید

نپرسید چرا؛

- چون نمی گویم-

در این بلبشو، داماد خر است، ملّت هم خر است

- زرنگ که باشی می دانی مهمانی کجا است -

طبقه ی همکف تریاک فروشی زده اند

من روستا نشینم، آپارتمانی نیستم

- هنوز وقتی به گذشته فکر می کنم با خاک و توپِ پلاستیکی جمله می نویسم

یادش به خیر، شرط بندی فوتبالمان، آخر به دزدی توپ اَنجامید -

من دو سه تا مرغ خریده ام، می خواهم مرغداری بزنم

زنده باد مرغ و زنده باد خروس و زنده باد خر؛

عزیزم بیا برقصیم، بیا خروسی برقصیم.

۱۵ نظر موافقین ۴
سیّد محمّد جعاوله