عزیزم

کمی شطرنج با تو حال می دهد

دستِ خودم نیست

ماتِ رُخِ توام

""" در صحفه ی عشقِ تو تمام مهره هایم سوخت می شود. """