من نه رُستَمم

نه هرکول

نه پادشاهی از غرب

و نه اُسطوره ای از شرق

"" عشق من!

اگر تو باورم کنی

تمام جهان را به نامت فتح خواهم کرد. ""